Royal 7777

Các chip trên bàn là do bạn chọn, hệ số và vòng chơi đều có sẵn.

Dùng thử miễn phí
Hệ số lớn nhất

8300X

Qui tắc

1024Đường

Loại trò chơiMáy đánh bạc( slot)
Thời gian phát hành2022.3.9
Dung lượng trò chơi12.2MB
Hỗ trợ hệ thống
Hỗ trợ ngôn ngữ