Những người thợ mỏ đã làm việc chăm chỉ chỉ để tìm ra những mỏ vàng trên núi.

Loại trò chơiMáy đánh bạc( slot)
Qui tắc30Tuyến
Hệ số lớn nhất1000X
Thời gian phát hành2018
Dung lượng trò chơi8.2MB
Hỗ trợ hệ thống
Hỗ trợ ngôn ngữ
Hồi ký thợ mỏ lòng đất, tìm kiếm kho báu dưới đất sâu

Khi xuất hiện 3 cái biểu tượng Free Game hầm mỏ sẽ được vào Free Game. Trong Free Game, biểu tượng cả cuộn xoay Wild Goblin đầy chăm chỉ sẽ đào thông đường hầm từ trái sang phải trong các cuộn xoay, mỗi lần xoay sẽ dịch chuyển sang cuộn xoay bên phải, cho đến cuộn xoay cuối cùng. Mỗi ván chơi sẽ đồng thời thêm vào một cuộn xoay lấp đầy biểu tượng Wild Goblin, tối đa lên đến 5 lượt chơi. Mỗi một lần xoay cuộn xoay đều sẽ xuất hiện những kho báu được các Goblin chăm chỉ đào trong hầm mỏ.