ပျော်ရွှင်လယ်ယာ

ရွှေဥများ၊ ငွေဥများနှင့် ကြေးဥများသည် ဥကောင်းများဖြစ်ပြီး ဖောက်ခွဲကာ အဆတိုးဆုလာဒ်ယူကြပါ။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

39000X

စည်းမျဉ်း

နေရာတကာငွေပေးချေနိုင်သည်။

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2022.03.23
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ12.6MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games