ေမှာ်ဆရာလာလျှင်ေဆးရည်ြဖင့်ေြပာင်းလဲ။

အမျိုးစားကျားစက်
စည်းမျဉ်း1024ေြကာင်း
အြကီးဆုံးအဆ5100X
ထုတ်ေဝအချိန်2022.3.9
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ12.2MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ
အဖိုးတန်ရတနာများကိုရှာဖွေရန်

မှော်ရီးလ်FREE GAMEသင်္ကေတ3ခုကိုတွေ့သောအခါ၊FREE GAMEအတွင်းသို့ဝင်ရောက်မည်။ဂိမ်းအပို၏ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားလိုက်ပါ။FREE GAMEအတွင်းရတနာသေတ္တာWILDသင်္ကေတပေါ်လာသောအခါ၊ အံ့သြစရာများရှိလာပါမည်။ သင်၏အနိုင်ရမှတ်များကို 2X သို့မဟုတ် 3X ဖြင့် ကျပန်းမြှောက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ သင်၏အနိုင်ရသောအမှတ်များကို ချက်ချင်းနှစ်ဆတိုးစေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ရွှေမှော်ဆရာသင်္ကေတကိုတွေ့သောအခါ၊မှော်ဆန်တဲ့စုဆောင်းမှုရှာဖွေမှုတစ်ခုအတွက် အသင့်ပြင်ထားပါ။သတ်မှတ်ချက််အလိုက် ရွှေမှော်ဆရာသင်္ကေတစုဆောင်းပြီးသောအခါဤသင်္ကေတများသည်မှော်ဆရာသင်္ကေတအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး အမှတ်ရရှိရန် အခွင့်အလမ်းပိုများသည်။ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အထူးသင်္ကေတများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ဤရတနာရှာဖွေစွန့်စားခန်းကို အတူတကွ စတင်လိုက်ပါ။